Webky živě

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

Podmínky této dohody ('Dohoda') upravuje vztah mezi vámi (jako Hostem a/nebo Členem) a www.smutnaked.com pokud jde o využívání služeb na stránkách www.smutnaked.com. V této dohodě www.smutnaked.com znamená Duodecad IT Services Luxembourg S.à rl, se sídlem na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1.855 Luxembourg, velkovévodství Lucemburské, jako provozovatel webových stránek.

Výklad pojmů

 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštěvník, který se zaregistruje na služby stránek.
 • Host - Návštěvník, který vstoupí na a/nebo navštíví internetové stranky www.smutnaked.com bez registraci na webu.
 • Adult Service Provider (ASP)/ Performer/ Model – A physical person older than 18 (or 21), depending on the jurisdiction, who provides shows, chats or interacts with Members and Guests of the site
 • Zůstatek kreditu - Na stránkách www.smutnaked.com mají členové příležitost získávat kredity k placení za prémiové služby kupováním balíčků. Platby bezpečně zpracovává náš platební operátor a zakoupené kredity se následně objevují na účtu člena jako zůstatek.
 • Free Chat - povolená možnost komunikovat s poskytovatelem erotických služeb ve formě online chatu.
 • Soukromý chat - V soukromém chatu je členům dovoleno si psát nebo si povídat (hlasovou komunikací) s poskytovateli erotických služeb přímo a s vyloučením běžných uživatelů.

Přejít na článek:

 1. Obsah
 2. Služby a záruky
 3. Zásady
 4. Registrovaní uživatelé
 5. Poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání
 6. Prohlášení registrovaných uživatelů
 7. Povinnosti uživatelů
 8. Ukončení registrace
 9. Osobní údaje a zásady ochrany soukromí
 10. Funkčnost a bezpečnost
 11. Spam
 12. Kontakty
 13. různé:

1. Článek: www.smutnaked.com - obsah

 • 1.1.www.smutnaked.com jsou online erotické interaktivní stránky (včetně erotického a sexuálního obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho důvodu je nezletilým přístup zakázán. Přístup na www.smutnaked.com se nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit dotčeny zábavním erotickým obsahem, a případný přístup na www.smutnaked.com je pro takové osoby na jejich vlastní zodpovědnost.
 • 1.2.Zábavný erotický obsah těchto stránek poskytují ženy a muži starší 18 let z celého světa běžně označovaní jako poskytovatelé erotických služeb (ASP - Adult Service Providers).
 • 1.3.Poskytovatelé erotických služeb (ASP) chatují a provozují živé show pomocí své webkamery pro uživatele z celého světa, kteří si je vybrali na základě žívých přenosů, fotografií a upoutávkových i placených videí.
 • 1.4.www.smutnaked.com nabízí poskytovatele erotických služeb (ASP) v těchto kategoriích:
 • 1.4.1.Holky: Jedna online modelka, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.2.Lesbičky: Dvě modelky online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.3.Zralé ženy: Jedna nejméně 30letá modelka online, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.4.Páry: Páry nebo skupiny 2-4 účinkujících online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.5.Fetiš: Jedna modelka online, vybavená fetišistickou a extrémní výstrojí, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.6.Kluci: Jeden model mužského pohlaví, od kterého můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.7.Gayové: Jeden nebo více modelů mužského pohlaví online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.8.Transsexuálové: Jeden nebo více transsexuálních modelů online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukroméch chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.9.V Hot flirt kategorii nahotu nebo sexuální provokativní chování zakázáno v bezplatném chatu. V soukromém chatu se však Účinkující mohou svobodně rozhodnout, jaký druh show jsou ochotni poskytnout.
 • 1.4.10.Bez nahoty: Účinkující v této kategorii nemají poskytovat ani naznačovat jakýkoli explicitně erotický obsah, ať už psaný, obrázkový nebo v živém přenosu přes kameru. Chatují v rámci tématu určeným ve své podkategorii.

  Zásadně účinkujícím není dovoleno nabízet nahotu nebo jakýkoli erotický obsah v oblasti free chatu.
 • 1.5.www.smutnaked.com na svých stránkách používá dvě nejoblíbenější standardní technologie, aby nabídka obsahu mohla být dokonale přizpůsobitelná a zaručovala nejvyšší možnou uživatelskou vstřícnost. Na www.smutnaked.com je uživatel Pánem!

2. článek: www.smutnaked.com - služby a záruky

 • 2.1.Stránky www.smutnaked.com jsou rozděleny na konkrétní oblasti, které nabízejí zábavné erotické služby zdarma nebo placené. www.smutnaked.com neustále obohacuje své služby, aby byly splněny požadavky uživatelů.
 • 2.2.Před objednáním zamýšlené služby je důežité vzít v potaz její obsah, cenovou nabídku a způsoby platby (kreditní a platební kartou, online platba atd.) umožněné pro tuto službu ve Vaší zemi. Informace naleznete na webových stránkách.
 • 2.3.Zveřejnění jiného obsahu na webových stránkách neznamená, že www.smutnaked.com podporuje jeho autora ani že přebírá za takový obsah zodpovědnost.
 • 2.4.www.smutnaked.com nedavá, a to v rozsahu povoleným zákonem, žádné záruky nebo prohlášení, pokud jde o informaci, služby nebo produkty poskytované prostřednictvím nebo v souvislosti se službami. Odběratelé a/nebo hosté užívájí služby na vlastní nebezpečí.
 • 2.5.www.smutnaked.com soustavně usiluje o poskytování co nejlepšího možného obsahu a služeb pro každého uživatele. Nemůže však dávat záruky prodejnosti, vhodnosti k nějakému účelu či bezvýslednosti užívání obsahu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, včasnosti, spolehlivosti ani jiného.
 • 2.6.Ani www.smutnaked.com ani žadná další strana zapojená do vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu není zodpovědná za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z přístupu, užívání, nebo výkladu, služeb, produktů nebo informaci poskytnuté www.smutnaked.com, aniž jsou dotčeny s podmínkami uvedenými níže v této dohodě.
 • 2.7.Po výslovného schválení ze strany zákazníka (přes e-mail, nebo režim chatování), www.smutnaked.com Tým Zákaznického servisu zahájí dálkově ovládanou řízení k počítači zákazníka za účelem stanovení technických problémů nebo k získání informací o systému k nalezení původu chyby.

  Podle vyjádření jeho schválení pro "relaci vzdáleného řízení", Zákazník se zavazuje a souhlasí s tím, že zříci se práva na legalní akci proti www.smutnaked.com stejně jako jeho zaměstnancům, ve vztahu k dálkovému řízení.

3. článek: www.smutnaked.com - zásady

 • 3.1.www.smutnaked.com nemá v úmyslu podporovat jakékoli nemorální zájmy; za tímto účelem byla stanovena přísná pravidla.
 • 3.2.Jako platinový sponzorský člen asociace webových stránek hájících ochranu dítěte ASACP a člen organizací RTA (organizace Určeno pro dospělé) a ICRA (asociace hodnotitelů obsahu internetu) se www.smutnaked.com zavazuje k ochraně nezletilých jedinců.
 • 3.3.Služby www.smutnaked.com jsou dostupné pouze osobám starším 18 let (v některých zemích 21 let). Z toho důvodu není pro mladistvé žádný explicitně erotický materiál snadno dosažitelný.
 • 3.4.Osobám mladším 18 (v některých oblastech 21) let rovněž není dovoleno být poskytovatelem erotických služeb (ASP). Z toho vyplývá, že všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) v době fotografování nebo natáčení dovršili 18 (v některých oblastech 21) let a správce záznamů eviduje pro toto důkazy. www.smutnaked.com v žádném případě nevyužívá děti jako poskytovatele erotických služeb (ASP).
 • 3.5.Všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) musí splňovat tři hlavní požadavky:
 • 3.5.1.podepsání dohody, ve které se prohlašuje zejména pravost poskytovaných osobních dat a věku;
 • 3.5.2.poskytnutí naskenované kopie identifikačního průkazu;
 • 3.5.3.poskytnutí fotografie, na které poskytovatel erotických služeb (ASP) drží svůj identifikační průkaz vedle své tváře.
 • 3.6.Účty poskytovatelů erotických služeb (ASP) jsou v případě, že poruší zásady www.smutnaked.com, okamžitě a trvale zastaveny.
 • 3.7.Na www.smutnaked.com je zásada nulové tolerance k dětské pornografii (psané i obrazové). V případě sebemenšího podezření je dotyčný účet okamžitě a trvale uzavřen a mohou být kontaktovány příslušné orgány.
 • 3.8.www.smutnaked.com si vyhrazuje právo okamžitě a trvale uzavřít účet, jehož viditelný název je urážlivý, vztahuje se k mladistvým nebo existuje sebemenší podezření, že jde o falzum.

4. článek: www.smutnaked.com - registrovaní uživatelé

 • 4.1.K registraci na www.smutnaked.com je bezpodmínečně nutné mít dovršeno 18 nebo v některých oblastech 21 let věku, v souladu s místní legislativou příslušnou pro uživatele.
 • 4.2.Registrací na www.smutnaked.com a přijetím této smlouvy uživatelé souhlasí, že odškodní stránky www.smutnaked.com, jejich úředníky, představitele, partnery, právníky, akcionáře, manažery, členy, agenty i zaměstnance, zaplatí jim soudní výlohy a udrží jejich bezúhonnost v případě jakýchkoli stížností, ztrát, závazků nebo výdajů (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nárokovaných třetími stranami v souvislosti s chováním uživatelů, jejich prohlášeními nebo činnostmi, stejně jako v souvislosti s porušením jakýchkoli podmínek a závazků zde obsažených nebo s nezákonným jednáním v rámci této smlouvy.
 • 4.3.V případě nezákonného jednání uživatele nebo jeho porušení této smlouvy může www.smutnaked.com bez upozornění uzavřít uživateli účet nebo cokoli s ním souvisejícím. www.smutnaked.com nebere zodpovědnost za jakékoli možné ztráty v důsledku takového uzavření ani za jakékoli kompenzace kreditů nebo vracení peněz.
 • 4.4.Tato dohoda vstoupí v platnost a to ode dne, kdy Host vstoupí na www.smutnaked.com a /nebo Odběratel se zaregistruje na www.smutnaked.com a přijímé tuto smlouvu a zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli stranou v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.

5. článek: www.smutnaked.com - poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání

 • 5.1.Uživatelé mohou zakupovat kreditové balíčky, které lze utrácet v dostupných oblastech erotické zábavy; před výběrem služeb je tedy nutno, aby uživatel vzal v potaz odpovídající obsah, cenovou nabídku a možnosti platby na webových stránkách.
 • 5.2.Chatování s oblečenými poskytovateli erotických služeb (ASP) je zdarma. Chce-li však uživatel přístup k úplné funkci služby (včetně svlečených poskytovatelů erotických služeb - ASP - a soukromých show), musí kliknout na tlačítko Soukromá show a od tohoto okamžiku se nachází ve videochatové místnosti s poskytovatelem erotických služeb (ASP) v soukromém režimu, kde jsou mu po vteřinách odečítány zakoupené kredity.
 • 5.3.Během soukromé show s poskytovatelem erotických služeb (ASP) může uživatel využít možnosti Rychlý nákup. Tato funkce umožní uživateli v průběhu show okamžitě a ručně navýšit svůj zůstatek kreditu o zvolený balíček.
 • 5.4.Odběratelé mohou také použít funkci SmartBuy, aby měli soukromé show bez přerušení. Tato funkce umožňuje, aby systém automaticky zvysil kredit bilanci odběratele vždy, když zůstatek na účtu klesne pod 7 kreditů. Ve výchozím nastavení je Smart Buy nakupuje 27.99 balík, však člen má možnost změnit kupní částku SmartBuy.
 • 5.5.Předplatitelé jsou informováni o uvedeném auto-nákupu při každém výskytu, pomocí automatického upozornění e-mailem a může deaktivovat funkci Nastavením účtu.
 • 5.6.Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 • 5.7.Platba za použití uvedených možností bude provedena způsobem, který si uživatel zvolil.
 • 5.8.Vyúčtování daného účtu (aktuální cena možná pro kreditové balíčky) závisí na lokalitě, kde byl účet vytvořen. Vezměte prosím na vědomí, že stránky www.smutnaked.com si vyhrazují právo zaokrouhlovat cenu a jsou tímto zmocněny zaokrouhlení uplatnit.
 • 5.9.V případě jakéhokoli požadavku vám bude společnost Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopna vám také pomoci ohledně vašich transakcí uskutečněných prostřednictvím různých poskytovatelů plateb tím, že je bude kontaktovat. Za tím účelem kontaktujte ohledně účtování a podpory následující: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg nebo pošlete e-mail na help@dditservices.com. Smutnaked.com si neukládá detaily vašich transakcí ani k nim nemá přístup.
 • 5.10.Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 • 5.11.www.smutnaked.com nepřejímá odpovědnost za jakékoli potíže vyskytující se mimo www.smutnaked.com.
 • 5.12.Jakékoli stížnosti musí být vzneseny do 24 hodin od vyskytnutí přoblému na zákaznickém servisu www.smutnaked.com. Vzhledem ke složitosti a obtížnosti procesu určení oprávněnosti stížností vznesených po uvedené době 24 hodin bude na tyto brán zřetel pouze v případě mimořádných událostí.
 • 5.13.Kdykoli to bude považováno za nutné, může zákaznický servis www.smutnaked.com pečlivě prošetřovat hlášení a další data, která má k dispozici, a používat pro tyto účely jakékoli dostupné prostředky.
 • 5.14.www.smutnaked.com bude kompenzovat/náhrazovat kredity pouze ve výši proporcionálně stanoveného zaplacené cene a vykazovaného problému, kdy každý kredit ztracen v důsledku dysfunkci www.smutnaked.com nebo poskytovatele erotických služeb (ASP) pokud v "Nude Only" části webu zcela a jednoznačně se odmítne poskytnutí erotickéh obsahu. V případě, že některý erotický obsah byl poskytován, www.smutnaked.com posoudí situaci a rozhodné, zda je nárok zákazníka je uzemněn a případné splai odškodnění/náhradu kreditů. Modekly v kategorii Hot Flirt mohou svobodně zvolit míru erotického obsahu v soukromých show. Nicméně oni nejsou povolení dělat falešné sliby, které neplní do konce. Všechny modelky této kategorie nejsou povinni poskytovat erotický obsah, ale během soukromého show jsou povoleny, pokud se dohodnou na tom. Předmětem uvedených omezení a podmínek, každý odběratel musí být vědomi toho, že když on/ona je považován/a za Prvního Člena (ten termín, jak je definováno níže), jim se doporučuje označení a/nebo opakování konkrétníoh požadavků vůči poskytovateli služeb na začatku Privátu, pokud soukromé show není v souladu s jeho/její očekávání. Přednosti nároky Účastníka o vrácení kreditů na nesplnění požadavků nebudou brány v úvahu, pokud Účastník (jako První Člen), nedodržoval výše uvedená doporučení. Účastník(y) musí dále pochopit a přijmout fakt, že při vstupu do již probíhajícího soukromého show iniciovanoou jiného účastníka (jako "prvního člena"), účastník(y), které připojíl k show (dále jen "Následující Člen") je/jsou považován(é) za pasivného účastníka v té míře, že poskytovatel služeb/Modelka pouze povinny dodržovat požadavky prvního člena. V takových případech, Následující uživatel, nemá nárok na náhradu či na vrácení platby, výjimkou jsou poruchy, které mohou být vhodně prokázané následným členem.
 • 5.15.Vzhledem k platebnímu systému, který používá Duodecad ITS a třetí strany platebních operátorů, může být vrácena pouze totožná částka, kterou byl nákup zaplacen (tj. není možné zakoupený balíček vracet částečně). Z tohoto důvodu, pokud byla použita jen část kreditů, kompenzace je možná pouze vrácením kreditů na Váš účet. Vrácení platby možné není. Pokud je vrácení platby podle výše uvedeného možné, bude provedeno stejným způsobem platby, kterým byl proveden nákup. Odpovídající výše kreditů bude odečtena ze zůstatku účtu na Smutnaked. Některé způsoby platby z technických důvodů neumožňují vracení plateb.
 • 5.16.Částky utracené na určité služby, jako jsou VIP show, Kup Můj Obsah a/nebo Překvapení, Nakouknutí, Zprávy a/nebo offline/privátní zprávy, nejsou subjektem vrácení/kompenzace. Snímky Vystupujících by měli zůstat viditelné, dokud je účet Vystupujícího aktivní a není uzavřen na webové stránce.
 • 5.17.Bez ohledu na výše uvedené, www.smutnaked.com nenese odpovědnost za jakékoliv pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli z Hostů/Odběratelů nebo jakéhokoliv selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeží nebo zničení nebo neoprávněného přístupů nebo použití záznamů, a to na základě smlouvy nebo na základě jakékoli jiné žaloby, pro jakoukoli částku zaplacenou Účastníkem pro www.smutnaked.com.
 • 5.18.www.smutnaked.com ani žádná z jejích spřízněných nebo propojených společností nebude za žádných okolností, včetně mimo jiné v případě nedbalosti, nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody vyplývající z užívání jejích služeb nebo nezpůsobilosti je užívat, aniž je tím dotčeno cokoli z uvedeného v tomto odstavci.
 • 5.19.S případy nečestného jednání ohledně online transakcí se nakládá přednostně, nicméně s respektem pro uživatelovo soukromí. Takové případy mohou být předány společnosti v této oblasti specializované.
 • 5.20.Registrovaný uživatel souhlasí, že v případě jakékoli podvodné transakce má www.smutnaked.com právo použít veškeré dostupné informace k veškerým právním krokům, včetně mimo jiné historie prohlížeče, IP a e-mailových adres a dalších sledovatelných činností. Během takovýchto právních kroků mohou stránky www.smutnaked.com využít další odbornou vyšetřovací stranu a předat jisté informace, aby vyhověly oprávněným požadavkům, chránily svá práva a obhájily zájmy svých zákazníků. Registrovaný uživatel ponese veškeré náklady spojené s jakýmkoli podvodným jednáním.
 • 5.21.www.smutnaked.com zaručuje plnou spolupráci s právními orgány vyšetřující podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a reaguje na soudní obsílky a příkazy. Z tohoto důvodu účastníci mohou používat pouze vlastní platební metody na našich webových stránkách.
 • 5.22.Vezměte prosím na vědomí, že stránky www.smutnaked.com si vyhrazují právo zaokrouhlit částku k vyplacení kompenzace nebo náhrady peněz, a jsou tímto zplnomocněné zaokrouhlení uplatnit.
 • 5.23.Když se nová osoba zaregistruje na www.smutnaked.com, může si zakoupit balíčky s bonusovými kredity. Tato možnost je dostupná pouze pro nové zakoupení nových uživatelů; nový účet zaregistrovaný není brán jako nový uživatel. Členové kdo mají 10 po sobě jdoucích kreditních balíčků se mohou přihlásit ke kupování balíčků s bonusovými kredity. Bonusový kreditový balíček není dostupný v mobilních nákupech.
 • 5.24.V zobrazené ceně kreditových balíčků jsou zahrnuty veškeré náklady související s měnou a transakcí. www.smutnaked.com si vyhrazuje právo upravit ceny vzniklé kolísáním kurzu měny.
 • 5.26.Vezměte prosím na vědomí, že zneužívající kreditní karty a/nebo e-mail s ověřovacím adresa může vést k ukončení této smlouvy s uživatelem ze strany provozovatele webových stránek.
 • 5.27.Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • 5.28.Each Member participates in the Club Elite program by registering on www.smutnaked.com. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here www.smutnaked.com/cs/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • 5.29.The Member will earn a higher rank if he/she collects the necessary amount of level points within a calendar month. This newly achieved rank will be kept until the end of the following calendar month. Only that portion of the level points that exceeds the threshold for the newly achieved rank will be carried forward to the next calendar month. All other level points will be reset and lost on the first day of the new calendar month. Please note that the level points drop each day regardless of your daily activity, and the volume of such drop is set for each rank differently.
 • 5.30.Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.

6. Klauzule: www.smutnaked.com - Prohlášení Odběratele a/nebo Hostů

 • 6.1.Jsem si plně vědom toho, že www.smutnaked.com vysílá zábavný obsah pro dospělé pro své Hosty/Předplatitele.
 • 6.2.Jsem si plně vědom/a, že sledování erotického obsahu je dovoleno pouze uživatelům starším 18 nebo v některých oblastech 21 let.
 • 6.3.Výslovně prohlašuji, že k dnešnímu dni jsem dosáhl/a věku, jež mi umožňuje sledovat erotický obsah v souladu s místní legislativou.
 • 6.4.V současné době mám bydliště v zemi, kterou jsem pravdivě a správně uvedl(a) ve formuláři při registraci na www.smutnaked.com, a zavazuji se ihned do 24 hodin informovat o jakékoli změně bydliště zasláním e-mailu na help@dditservices.com.
 • 6.5.Beru na vědomí, že výše uvedená povinnost bude považována za platnou až do doby, kdy www.smutnaked.com potvrdí, že výše zmíněné změny byly přijaty.
 • 6.6.Jsem plně a výlučně zodpovědný/á za jakékoli nepravdivé prohlášení ohledně mého bydliště a za neinformování www.smutnaked.com o jeho změně v souladu s výše uvedenými podmínkami.
 • 6.7.Rovněž potvrzuji, že jsem si vědom své trestní zodpovědnosti, a budu proto za každých okolností jednat v souladu s příslušnými zákony a obecně uznávanou morálkou své lokality.
 • 6.8.Jsem přesvědčen/a, že jako dospělá osoba mám nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považuji za vhodný.
 • 6.9.Čtení nebo prohlížení obsahu těchto stránek nijak nenarušuje normy nebo zákony mého sousedství, mé obce, mého města, kraje, země nebo státu.
 • 6.10.Jsem si plně vědom/a, že obsah a materiál poskytovaný na www.smutnaked.com, včetně mimo jiné živých kamerových přenosů, obrázků, grafik, aplikací a textů jsou žádně ošetřeny příslušnou legislativou a že všechna práva jsou vyhrazena. Budu je proto používat výlučně pro svou osobní potřebu.
 • 6.11.Jsem si plně vědom(a), že www.smutnaked.com bude plně spolupracovat s oprávněnými úřady při vyšetřování podvodných transakcí a jiných záležitostí, spadajících pod právní záležitosti, a bude také odpovídat na soudní obsílky a předvolání, a souhlasím s tím.
 • 6.12.Beru na vědomí, že www.smutnaked.com a spřízněné servery neponesou zodpovědnost za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout jako důsledek podvodného vstupu na tyto stránky nebo jejich užívání, případně jako důsledek podvodného přístupu k materiálům zde obsažených či jejich užívání.
 • 6.13.Rovněž beru na vědomí, že www.smutnaked.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené kontakty s poskytovateli erotických služeb (ASP).
 • 6.14.Chápu a přijímám skutečnost, že www.smutnaked.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vyplynout z nepravdivých prohlášení a jejich případných důsledků, z porušování práv uživatelů, prostituce, pedofilie, dětské pornografie, nelegálního zneužívání, vykořisťování nebo obchodu s ženami či dětmi.
 • 6.15.Uznávám a tímto autorizuji tým www.smutnaked.com, aby prověřoval veškerý obsah kvůli porušování svých zásad. Jakýkoli zakázaný obsah www.smutnaked.com okamžitě odstraní. Kromě toho jsem si vědom/a, že není povinností v takovém prošetřování pokračovat a že uvedená entita nebude považována za zodpovědnou, společně ani odděleně, v případě mého vlastního nelegálního jednání.
 • 6.16.Souhlasím s tím, že právo na intelektuální vlastnictví (včetně mimo jiné práva na užití, úpravu, překlad apod.) jakéhokoli obsahu (např. chatových vzkazů apod.), který jsem vytvořil(a), zveřejnil(a) či jinak učinil(a) dostupným na www.smutnaked.com, spadá pod www.smutnaked.com.
 • 6.17.Výslovně povoluji stránkám www.smutnaked.com sledovat, nahrávat a ukládat veškeré mé online aktivity na webových stránkách (včetně chatu, videa a e-mailu).
 • 6.18.Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakýkoli nahraný materiál nebo práce provedená v rámci této smlouvy nebo při užívání služeb www.smutnaked.com (a všechna práva zde uvedená, včetně autorského práva bez omezení) náleží a budou výhradním vlastnictvím stránek www.smutnaked.com.
 • 6.19.Tímto bez dalších kompenzací výslovně postupuji a předávám stránkám www.smutnaked.com všechen obsah související s mým vzhledem, tedy videa, audio, chat, dialog, texty, činy i instruktážní videa a návody, které jsou všechny součástí poskytovaných služeb - včetně všech autorských práv na výše uvedené materiály, jejich prodloužení a rozšíření po světě a po celou dobu trvání platnosti těchto práv.
 • 6.20.Stránky www.smutnaked.com budou tímto považovány za autora pro všechny účely, a budou vlastníky všech práv, nároků a zájmů jakékoli povahy, po dobu platnosti těchto práv, včetně jejich prodloužení a rozšíření, a to ve všech jurisdikcích.
 • 6.21.Stránky www.smutnaked.com mohou využívat, opakovaně užívat, publikovat, rozšiřovat, upravovat, vystavovat, zkracovat i jakkoli jinak zpracovávat vše, co jse spojené s mým jménem (ať už je reálné, nebo fiktivní), jako je podoba, osobnost, účinkování, hlas, obrázky, chat, video, audio, biologické informace a identifikace i všechna prohlášení, k libovolnému užitku, v celku nebo i po částech, ve všech dosud známých či poznaných médiích a formách, pro užití po celém vesmíru, bez omezení, včetně ve spojitosti s reklamou, využívání a propagace.
 • 6.22.Tímto se výslovně vzdávám všech práv a prohlašuji, že se vzdávám jakýchkoli nároků vzniklých porušováním mých práv ze strany www.smutnaked.com, včetně mimo jiné morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu, vlastnických i jiných práv nebo práv na kredit za materiály nebo myšlenky zde uvedené.
 • 6.23.Stránky www.smutnaked.com mohou upravovat můj materiál dle svého uvážení (a vzdávám se všech práv, která mohu mít), a rozumím tomu, že nejsou zavázány můj materiál používat.
 • 6.24.Z mých videí nebo materiálů mohou být jakkoli pořizovány fotografie, k jejichž použití v tištěných materiálech, digitálně na internetu nebo na CD nosičích i na jiných médiích bez dalších omezení dávám svolení stránkám www.smutnaked.com, jejich nástupcům, držitelům jejich licencí a dalších zástupců, bez dalších finančních nároků.
 • 6.25.Dávám také právo stránkám www.smutnaked.com, jejim nástupcům, držitelům jejich licencí a dalším zástupcům použít mnou pořízené fotografie (webovou kamerou nebo jinými prostředky), které byly publikovány na stránkách, bez dalších finančních nároků a bez omezení v tištěných médiích, digitálně na internetu nebo na CD nosičích či jiných médiích.
 • 6.26.Tímto se výslovně vzdávám jakýchkoli dalších finančních kompenzací jakýchkoli práv postoupených, předaných nebo přidělených v této smlouvě stránkám www.smutnaked.com.
 • 6.27.Prohlašuji a beru na vědomí, že nejednám jako právnická osoba, ale jako jednotlivý zákazník, a v žádném případě nákup služeb v této smlouvě nebude považován za součást mých profesionálních aktivit.

7. Klauzule: www.smutnaked.com - Povinnosti Odběratelů a/nebo Hostů

 • 7.1.Souhlasím, že nebudu kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet ani jinak činit veřejnosti přístupným obsah nebo materiály z www.smutnaked.com bez předchozího písemného souhlasu od www.smutnaked.com.
 • 7.2.V plné míře ponesu důsledky případného uvedení nepravdivých údajů a ponesu zodpovědnost za právní důsledky, které mohou vyplynout z prohlížení, čtení nebo stahování materiálů a obrázků umístěných na těchto stránkách.
 • 7.3.Nebudu nikdy vystavovat mladistvé obsahu těchto stránek a budu co nejlépe předcházet tomu, aby mladiství měli přístup k těmto stránkách nebo mohli zahlédnout jejich obsah, zejména například tím, že nebudu uvádět takové stránky mezi jejich oblíbené. V případě, že nezletilí by měli přístup k www.smutnaked.com přes můj účet nebo pomocí údajů z mé platební karty, nesu za toto osobní zodpovědnost.
 • 7.4.Přebírám veškerou odpovědnost za udržení bezpečnosti mého účtu a hesla.
 • 7.5.Nebudu uvádět osobní informace, poskytovat nebo podporovat eskortní služby či prostituci.
 • 7.6.Nebudu si domlouvat osobní schůzky s žádným poskytovatelem erotických služeb (ASP), protože je to zakázáno, a nebudu si vyměňovat telefonní čísla s poskytovateli erotických služeb ani s registrovanými uživateli, ani se jiným způsobem nebudu pokoušet získat fyzický kontakt s poskytovatelem erotických služeb nebo s registrovaným uživatelem. Za každých okolností beru na vědomí, že web www.smutnaked.com nebude zodpovědný za žádné porušení těchto všeobecných podmínek, pokud se pokusím o fyzický kontakt s poskytovatelem erotických služeb nebo registrovaným uživatelem.
 • 7.7.V komunikaci s návštěvníky, poskytovateli erotických služeb, správci www.smutnaked.com i s managementem stránek nebudu používat obscénních výrazů, vyhrožovat, hádat se ani porušovat jejich práva, neboť je to zakázáno.
 • 7.8.Posílaný a přeposílaný text a zvolené uživatelské jméno nebudou urážlivé, nebudou se týkat pedofilie, dospívání, brutality nebo zoofilie a nebudou se vztahovat k vylučování či konzumaci tělního odpadu. Nadále, Vaše uživatelské jméno, které si zvolíte při registraci na webu by nemělo nikdy obsahovat osobní informace o Vás (jako je reálné jméno) nebo informace, které by mohli vést k tomu, aby jiná osoba odhalila Vaši reálnou identitu.
 • 7.9.Nebudu používat poznámky a uživatelská jména, která odporují dobrým mravům, naznačují porušování zákonů nebo jsou klamavá.
 • 7.10.Neprodleně budu informovat www.smutnaked.com o jakémkoli nezákonném jednání poskytovatelů erotických služeb (ASP), stejně jako o nezákonném užívání zákonně chráněných známek, značek nebo hudby.

8. článek: www.smutnaked.com - rušení registrace

 • 8.1.Uživatelé mají možnosti kdykoli zrušit svou registraci na službách www.smutnaked.com.
 • 8.2.Zrušení registrace lze provést návštěvou non-stop Zákaznického centra www.smutnaked.com nebo zasláním e-mailu na support@livecamhelp.com.
 • 8.3.Jakmile účet bude zrušen, váš stav účastníka se změní na "Zrušeno" a všechny detaily platby budou archivovány.
 • 8.4.www.smutnaked.com si vyhrazuje právo zastavit nebo zrušit registraci v případě porušení této smlouvy nebo v případě jakéhokoli nezákonného jednání registrovaného uživatele v rámci této smlouvy a kontaktovat příslušné úřady včetně mimo jiné podání trestního oznámení a kontaktování prokurátora.

9. článek: www.smutnaked.com - osobní údaje a zásady ochrany soukromí

 • 9.1.Kdykoli se nacházíte na naší stránce, a rozhodnete se registrovat jako Člen a/nebo používat služby naší stránky, budete sdílet a/nebo budeme shromažďovat některé osobní informace o Vás. Prosíme, přečtěte si pozorně naše Podmínky Ochrany Dat, které vysvětluje jak shromažďujeme a sdílíme Vaše osobní informace a možnosti, které máte o používání Vašich citlivých dat.
 • 9.2.Jako Člen, nesmím poskytovat jakékoli falešné informace a/nebo dokumenty na www.smutnaked.com. Dávám tedy na vědomí, že www.smutnaked.com má právo na to, okamžitě a jednostranně, ukončit aktuální smlouvu při jakémkoli náznaku padělku.
 • 9.3.www.smutnaked.com's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • 9.4.www.smutnaked.com employees' access to any personal information of www.smutnaked.com subscribers is restricted and they are bound by confidentiality obligations. www.smutnaked.com's Employees might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations

10. čláínek: www.smutnaked.com - funkčnost a bezpečnost

 • 10.1.Webové stránky www.smutnaked.com jsou založené na technologii flash a používají technologii sdílených objektů za účelem zlepšování uživatelské přívětivosti.
 • 10.2.www.smutnaked.com suggests for the subscribers to enable “Cookies” in their browsers to ensure full functionality. Please check our Cookies Policy, if you want to learn more. Please check our Cookies Policy, if you want to learn more.
 • 10.3.V souladu se Zákonem o Ochraně Osobních údajů Lucemburska "Loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques", ve znění pozdějších předpisů, máte právo odmítnout ukládání cookies na vašem přístroji. Prosím kontaktujte support@livecamhelp.com.
 • 10.4.Tým správců www.smutnaked.com sleduje všechny kamerové přenosy na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • 10.5.Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.

11. článek: www.smutnaked.com - spam

 • 11.1.www.smutnaked.com nerozesílá spamové zprávy ani je nebude tolerovat; ode všech činností souvisejících se spamem se distancuje.
 • 11.2.Za spam může být považováno toto:
 • 11.2.1.Manipulování se zprávami, jako např. hlavičkami e-mailů, poslanými na počítačový systém www.smutnaked.com nebo jeho prostřednictvím, způsobem, který by mohl registrovaného uživatele www.smutnaked.com uvést v omyl.
 • 11.2.2.Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
 • 11.2.3.Posílání a rozesílání informací nepravdivých, klamavých nebo jakkoli ohrožujících obchodní zájmy serveru www.smutnaked.com, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti.
 • 11.2.4.Přímé nebo nepřímé využívání počítačového systému www.smutnaked.com k usnadňování přenosu nežádoucího nebo neautorizovaného materiálu, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti. Týká se to všech propagačních materiálů, webových adres a jakýchkoli jiných forem nevyžádaných nabídek, které lze nahrávat na servery, posílat diskusní skupině, posílat e-mailem, elektronicky přenášet či jakkoli činit dostupnými.
 • 11.2.5.Vícenásobné nahrávání na server, přispívání do diskuse, posílání e-mailem nebo elektronické přenášení, jde-li o stejnou zprávu, webovou adresu nebo diskusní příspěvek.
 • 11.2.6.Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
 • 11.3.Rozesílání spamu přes systém www.smutnaked.com nebo obtěžování registrovaných uživatelů je porušováním všeobecných podmínek webu.
 • 11.4.www.smutnaked.com vynakládá veškeré možné úsilí, aby byli uživatelé ochránění před škodlivými vlivy nevyžádané pošty.
 • 11.5.Jakékoli soudní řízení v případně šíření spamu se považuje za způsobení ztráty pro www.smutnaked.com.
 • 11.6.Bez ohledu na výše uvedené, je www.smutnaked.com oprávněn zasílat na základě podmínek v současné dohodě, svým odběratelům propagační emaily o svých vlastních aktivitách nebo o aktivitách partnerských webových stránek. Každý takový email bude obsahovat možnost odhlášení s budoucího emailingu.
 • 11.7.Registrovaní uživatelé mohou občas dostat newsletter vztahující se k www.smutnaked.com. Zprávy posílané uživatelům se týkají transakcí nebo vztahů ke stránkám. Přihlášení a odhlášení odběru těchto zpráv je záležitostí jednoho kliknutí. Jakékoli reklamní zprávy budou posílány pouze pokud uživatel vyjádří svůj souhlas dostávat takové propagační a marketingové informace.
 • 11.8.Pokud chce uživatel nahlásit spam, doporučujeme použít funkci Vzkaz pro správce v nabídce Můj účet nebo zaslat e-mail na support@livecamhelp.com. Tým správců www.smutnaked.com prošetří všechna ohlášení v nejbližší možné době.

12. článek: www.smutnaked.com - kontakty

 • 12.1.Zákaznický servis může být kontaktován od:
 • 12.1.1.online podpora;
 • 12.1.2.funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
 • 12.1.3.Posláním e-mailu na support@livecamhelp.com nebo help@dditservices.com.
 • 12.1.4.Posílání dopisu pro:
  L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13. článek: www.smutnaked.com - různé

 • 13.1.Tato dohoda stanovuje bezvýhradné a úplné ujednání mezi Hosty/Odběratelé a www.smutnaked.com s ohledem na její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání, ať to písemné nebo slovní.
 • 13.2.Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 • 13.3.Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 • 13.4.Vítězná strana v jakémkoli sporu vymáhajícím dodržení zde uvedených podmínek bude oprávněna požadovat přiměřenou náhradu výloh za právní zastoupení.
 • 13.5.Pokud stránky www.smutnaked.com změní podmínky této smlouvy, zveřejní aktuální znění všeobecných podmínek na webu nebo zveřejní oznámení o změní nebo pošle uživatelům e-mailovové upozornění o změnách s předstihem před uplatněním změn.
 • 13.6.Pokud jsou pro vás některé změny nepřijatelné, budete se muset vzdát užívání stránekwww.smutnaked.com a jejich služeb a budete muset ukončit svou registraci (pokud ji máte). Pokud se nevzdáte užívání stránek www.smutnaked.com a jejich služeb, bude se následně mít za to, že jste změnu přijali.
 • 13.7.Všechna právní či zákonná prohlášení učiněná společností www.smutnaked.com, včetně této dohody, budou mít rozhodnou platnost jen ve své verzi v anglickém jazyce. www.smutnaked.com neakceptuje jakékoli právní nároky nebo jiné stížnosti plynoucí z nedorozumění kvůli nepřesnému překladu.
 • 13.8.Tato dohoda a vyplývající z ní vztahy mezi www.smutnaked.com a Hosty/Odběrateli se řídí právem Lucemburského velkovévodství.
 • 13.9.Veškeré spory vzniklé mezi www.smutnaked.com a Hosty/Odběrateli budou řešeny smírně, a pouze tehdy, pokud toto řešení nebude účinné, spory vyplývající z této smlouvy budou příslušnosti soudů města Lucemburku.